Telefon
WhatsApp
20'nci Önder imam hatipler kurultayı yapıldı

Ömer Karaoğlu konseri, cirit okçuluk, yüzme gibi çeşitli aktivitelerle kurultaya katılım sağlayanlar karşılıklı istişareler ve teşkilat çalışmaları hakkında görüşmeler yapıldı.

Afyonkarahisar adına kurultaya Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı Şuayip Çiğdem ve Öncü Spor kulüp başkanı Veysel Arslan, Genç Önder adına yönetim kurulu üyesi Adem Balcı, üyeler Ayşe Demet Aydoğan, Mehmet Öztürk katılım sağladı.

Kurultay da Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı Şuayip Çiğdem Türkiye büyük millet meclisi başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Önder Genel başkanı Abdullah Ceylan ve 81 il başkanlarıyla karşılıklı istişareler de bulundu.

Bir 2 kişi görseli olabilir

Kurultay sonrasında bir sonuç bildirgesi yayınlandı.

Önder imam hatipliler derneği olarak yayınlanan sonuç bildirgesinde şu bilgiler verildi.

Ülkemizin seksen bir ilinde faaliyet gösteren imam hatip okulları mezun derneklerinin yöneticileri, üyeleri, eğitimciler ve gönüllüler başta olmak üzere yaklaşık bin sekiz yüz kişinin katıldığı “20. İmam Hatipliler Kurultayı” bu yıl Uşak’ta düzenlenmiştir.

Kurultay; imam hatip mezunları, mensupları ve gönüllülerinin Türkiye’nin en büyük ve en köklü ailesi olan imam hatip şemsiyesi altında bir araya gelerek aidiyet bağlarını güçlendirmelerine, ortak bir gaye etrafında kenetlenerek imam hatip okullarının bugünü ve yarınına ilişkin fikir alışverişinde bulunmalarına imkân sağlamıştır.

İmam hatip mezunlarının kendi okullarıyla bağlarını koparmadan mezun dernekleri bünyesinde bir araya gelerek imam hatip okullarının gelişimine destek olması, mezunlarla güçlü bir iletişim ve iş birliği sağlaması örnek alınması gereken bir sivil birlikteliktir. Bu mensubiyet duygusu, mezun derneklerini kendi çatısı altında bir araya getiren ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin sorumluluğunu bir kat daha artırmaktadır.

Kurulduğu günden bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında binlerce öğrenciye sunduğu nitelikli eğitim modeliyle varlığını sürdüren imam hatip okulları, eğitim sistemi içinde din eğitimini de alarak orta ve yüksek öğrenime devam etmek isteyen öğrencilerin tercih ettikleri okullardır. Bu yönüyle İmam hatip okulları dün olduğu gibi bugün de güçlü bir toplumsal ihtiyaca ve talebe cevap veren eğitim kurumlarıdır.

Ülkemizin köklü ve özgün eğitim kurumlarından biri olan imam hatip okullarımızda bugün ortaokul ve lise seviyesinde bir buçuk milyon civarında öğrenci okumaktadır. İmam hatip okullarımıza hizmet etmek için kurulan mezun derneklerimizin öncelikli hedefi; okullarımızdaki eğitimin kalitesinin yükseltilmesine ve öğrencilerimizin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar olmalıdır.

İmam hatip okulları, ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan gelişmelerden hareketle ve ülkemizin gelecek vizyonuna uygun bir şekilde güçlendirilmelidir.

Bu çerçevede okullarımız, yeni dönemde ortaya çıkan ihtiyaç, talep ve beklentiler esas alınarak ortak akılla yeniden düşünülmelidir.

Bu süreçte imam hatip okullarını kuranların iman ve heyecanına sadık kalınmalı; bunun yanında yeni soru ve sorunlarla yüzleşme cesareti ihmal edilmemelidir. - İmam hatip okullarında verilen eğitim, uygulanan öğretim programları, öğrencilerin ihtiyaçları, yeterlilikleri, nitelikleri ve mezunlarının istihdamı gibi konular her türlü ön yargıdan uzak ve iyi niyetli bir yaklaşımla, makul ve müzakereye dayalı bir yöntemle ele alınmalı; sorunların çözümünde imam hatip neslinin tüm yönlerden güçlendirilmesi ve niteliğinin artırılması gaye edinilmelidir. - İmam hatip okullarının güçlü bir şekilde geleceğe taşınabilmesi için imam hatip mensupları ve mezunları kadar eğitimciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları da bu kurumların gelişimine destek vermelidir.

Yeni dönemde “Nitelikli Gelecek” şiarımız çerçevesinde ve “eğitimde zayi edilecek tek bir fert bile yoktur” ilkesinden hareketle bütün öğrencileri kuşatacak sivil ve gönüllü çalışmalara hız verilmeli; güzel ahlakla donanmış, bilgili ve öncü nesiller yetiştirmek için aşkla ve şevkle çalışılmalıdır. Unutulmamalıdır ki yarının erdemli nesilleri bugünün büyüklerinin heyecan ve gayretinin bir eseri olacaktır.

Bu vesileyle 20. İmam Hatipliler Kurultayı’mızın öncü ve önder nesiller yetiştirme yolunda yeni bir milat olmasını temenni ediyor ve hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız”denildi.

Bir 11 kişi, takım elbise ve yazı görseli olabilir

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!