Telefon
WhatsApp
Artık Türkiye faili meçhuller ülkesi olmaktan çıkmıştır

Fili meşhul cinayetlerle ilgi DEM Parti Grup önerisi üzerine konuşan Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, “Görüşmekte olduğumuz grup önerisiyle, ülkemizde meydana gelen faili meçhul cinayetlerin öncesinde ve sonrasındaki tüm olayların araştırılması, öldürülenlerin arkasındaki örgütlenmenin ortaya çıkarılması amacıyla verilen Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergenin Genel Kurulun bugünkü gündemine alınması istenmektedir. Değerli milletvekilleri, AK PARTİ İktidarından önce ülkemizde faili meçhul cinayetlerin çok sık yaşandığı bir gerçektir. Çok değerli aydınlarımız, gazetecilerimiz, bilim adamlarımız faili meçhul cinayetler neticesinde, maalesef, hayatlarını kaybetmişlerdir. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte, Türkiye'de faili meçhul olayların aydınlatılmaya çalışıldığını, çetelerin, mafyanın, karanlık odakların üzerine kararlılıkla gidildiğini, hiçbir şeyin üzerinin örtülmediğini, şüphelilerin bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vermelerinin sağlandığını görmekteyiz” dedi.

“AMACIMIZ ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE BIRAKABİLMEKTİR”

“AK Parti hükûmetleri, hukuk ve adalet alanında ve demokratikleşme konusunda öncelikle mevzuatımızda önemli değişikliklerin yapılmasını sağlamıştır” diyen Yurdunuseven şu iadelere yer verdi;

“Başta artık çağımızın ihtiyaçlarına cevap veremeyen ceza sistemimizde önemli değişiklikler yapılarak ceza adalet sistemimiz daha çağdaş bir yapıya kavuşturulmuş, çok önemli yasa değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte, Türkiye'nin hukukun üstünlüğüne dayanan, demokratik, çağdaş bir ülke olması için gerekli çalışmaları yapacağını, adaletin her alanda tesis edileceğini, temel hak ve hürriyetlerin, bireyin özgürlüğünün en ön planda tutulacağını ve bunun için gerekli olan mekanizmaların işletileceğini, mevzuatımızın yenileneceğini ve ülkemizin hukukun üstünlüğüne dayanan bir devlet olması için yapılması gereken ne varsa yapacağını hem programında hem de her seçim öncesi yayınladığı seçim beyannamelerinde ilan eden partimiz, iktidara geldiği günden bu güne bu konuları tek tek ele alarak hayata geçirmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demokratikleşme alanında elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hâle getirmenin ve daha da geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Ülkemizin geçmişte yaşadığı acı tecrübelerin bir daha yaşanmaması için çalışıyoruz. Türkiye'yi demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti nitelikleriyle güçlendirerek geleceğe hazırlıyoruz. Demokrasiye yönelik her türlü girişime kararlılıkla karşı çıkıyor, çetelerle, mafyayla, suç örgütleriyle, hukuk dışı oluşumlarla mücadeleden taviz vermiyoruz. Bizim amacımız gelecek nesillere bugünkünden çok farklı, daha demokratik, daha kalkınmış, daha yaşanılabilir, çok daha güçlü bir Türkiye bırakabilmektir.”

“BUGÜN ÜLKEMİZİN GELDİĞİ NOKTA GURUR VERİCİ”

Bugün ülkemizin geldiği noktanın gurur verici olduğunu ve Dünyanın kabul ettiği bir konuma yükseldiğini kaydeden Yurdunuseven, “Lider ülke Türkiye'nin muhalefetinin de artık karalama siyaseti yerine yapıcı, ülke menfaatini gözeten bir siyaset izlemesi gerekir. Değerli milletvekilleri, faili meçhullerin aydınlatılması, karanlık odakların ortaya çıkarılması konusunda hepimiz hemfikiriz. Ancak, bir taraftan "Faili meçhul cinayetler aydınlatılsın." diyeceksiniz, diğer taraftan karanlık güç odaklarını araştıran, onlardan hesap sormaya başlayan yargıyı eleştirerek Türkiye'nin geleceği için çok önemli davaların sulandırılması için elinizden gelen gayreti göstereceksiniz. Bir taraftan "Siyasi cinayetlerin öncesinde ve sonrasındaki tüm olayların araştırılması için Mecliste komisyon kurulsun." diyeceksiniz, diğer taraftan faili meçhul cinayetlere neden olanlardan hesap sorulmasına, geçmişte darbeye zemin hazırlayanların yargı önüne çıkarılmasına, ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin yargılanabilmesinin önünü açacak değişikliklere "hayır" diyeceksiniz. Bu çelişkili davranışlar milletimizin gözünden kaçmamaktadır.”

“90'LI YILLARDA MEYDANA GELEN SUİKASTLARI NEDEN AYDINLATMADINIZ”

Türkiye’nin artık faili meçhuller ülkesi olmaktan çıktığını vurgulayan Yurdunuseven, “Sayın milletvekilleri, insan sormadan edemiyor 90'lı yıllarda meydana gelen Eşref Bitlis suikastı, Başbağlar katliamı, Sivas olayları, Turgut Özal'ın ölümü, Uğur Mumcu suikastı gibi onlarca faili meçhul olayları neden aydınlatılmadan bugünlere devrettiniz? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; terörle mücadele çerçevesinde alınan kararların uygulanmasında zafiyetlerin önlenmesi, etkin, verimli ve sonuç alıcı çalışmaların gerçekleştirilmesi, İçişleri Bakanlığımız ile diğer kurum ve kuruluşlarımızın ifa ettikleri görevler sırasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve terörle mücadelede koordinasyonun sağlanması AK Parti'nin hassasiyetlerinden birisidir. Bu hassasiyetimize muhalefetin de ortak olmasını istiyoruz. İktidarımız dönemlerinde elde ettiğimiz kazanımlar sayesinde artık Türkiye faili meçhuller ülkesi olmaktan çıkmıştır. Faili meçhul olaylar ve cinayetlerin aydınlatılması ve faillerinin bulunup yakalanması çalışmalarıyla ilgili olarak Adalet Bakanlığının muhtelif zamanlarda yayınladığı genelgeler de Hükûmetin bu konudaki hassasiyetinin önemli göstergeleridir” dedi.

“MECLİSİNİN ÇALIŞMALARINI AKSATMAYA YÖNELİK BİR GİRİŞİM”

"Bugün karanlıklar aydınlansın." şeklinde bir önergenin hemen, acilen bugünkü Genel Kurulun gündemine alınmasını istemenin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını aksatmaya yönelik bir girişim olduğunun altını çizen Yurdunuseven, “Değerli milletvekilleri, araştırma önergesinde ifade edilen olayların büyük bir kısmının aydınlatılamadığı doğrudur. Bu olayların aydınlatılması için geçmişte Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok sayıda araştırma komisyonu kurulmuştur. 2002 yılından önce kurulan bu komisyonlar neticesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Tüzük'ünden de kaynaklanan sebeplerle başarıya ulaşılamamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzük'ünde ve yeni Anayasa'da yapılacak düzenlemelerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuda çok daha aktif bir rol üstlenmesinin önü açılarak geçmişteki karanlık noktaların aydınlatılması son derece önemlidir. Araştırma önergesinde bahsedilen olayların bir kısmı yargının gündemine gelmiş, bağımsız yargı tarafından soruşturulmuş, bir kısmının soruşturması da hâlen devam etmektedir. Görüşmekte olduğumuz araştırma önergesiyle aynı konuda başka siyasi partilerimizin de vermiş olduğu araştırma önergeleri vardır. Bu önemli konunun tüm siyasi partilerimizin grupları tarafından görüşülüp bir uzlaşma dâhilinde gündeme getirilmesinde fayda olduğu kanaatindeyim. "Bugün karanlıklar aydınlansın." şeklinde bir önergenin hemen, acilen bugünkü Genel Kurulun gündemine alınmasını istemenin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını aksatmaya yönelik bir girişim olduğunu… Bu önemli konunun Meclis çalışmalarını aksatma vesilesi olarak kullanılmasını doğru bulmadığımı belirtmek istiyor, önergenin aleyhinde olduğumu ifade ediyor… Heyetinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” diye konuştu.

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!